Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej  
 
 

Wyposażenie

Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC Q2000 firmy TA Instruments

Specyfikacja:
 • aparat pracujący w trybie "strumienia ciepła"
 • zakres temperatur: od -180°C do 550°C
 • czułość pomiaru przepływu ciepła: 0.2 uW
 • dokładność kalorymetryczna: +/-0.05%
 • technologia Tzero(TM)
 • możliwość wykonywania pomiarów z modulacją temperatury (MDSC(R))
 • możliwość bezpośredniego pomiaru ciepła właściwego
 • masowy kontroler przepływowy gazów przedmuchujących z możliwością automatycznej zmiany gazów podczas eksperymentu
 • układ chłodzenia ciekłym azotem
 • 50-pozycyjny autosampler

Technologia Tzero(TM)
Wykorzystanie zaawansowanej technologii Tzero(TM) pozwala na niezwykle dokładny pomiar przepływu ciepła. Efektem jej zastosowania jest płaska linia bazowa (zakrzywienie o rząd wielkości mniejsze niż w tradycyjnych aparatach DSC), doskonała czułość osiągana przez zwiększenie stosunku sygnału do szumu, niezwykle wysoka rozdzielczość, możliwość bezpośredniego pomiaru ciepła właściwego, szybsze i dokładniejsze pomiary z wykorzystaniem modulacji temperatury.

Metoda (MDSC(R))
Metoda MDSC(R) pozwala na pokonanie ograniczń klasycznej metody DSC poprzez rozdzielenie strumienia ciepła na składnik termodynamiczny (odwracalny) i kinetyczny (nieodwracalny). Zadanie to jest realizowane poprzez zastosowanie złożenia stałej szybkości grzania z sinusoidalną modulacją temperatury. Wykorzystanie metody MDSC(R) niesie za sobą poprawę zarówno w czułości jak i rozdzielczości pomiaru. Pozwala również na wyodrębnienie przemian złożonych, bądź o niewielkim efekcie termicznym, niemożliwych do zaobserwowania przy zastosowaniu klasycznej metody DSC.

 

 

Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC Q200 firmy TA Instruments

Specyfikacja:
 • aparat pracujący w trybie "strumienia ciepła"
 • zakres temperatur: od -90°C do 550°C
 • czułość pomiaru przepływu ciepła: 0.2 uW
 • dokładność kalorymetryczna: +/-0.1%
 • technologia Tzero(TM)
 • masowy kontroler przepływowy gazów przedmuchujących z możliwością automatycznej zmiany gazów podczas eksperymentu
 • mechaniczny układ chłodzenia

 

 

Analizator termograwimetryczny TGA z możliwością prowadzenia analiz równoczesnych TGA/DTA i TGA/DSC SDT Q600 firmy TA Instruments

Specyfikacja:
 • pozimy układ pieca i wagi
 • zakres temperatur: od pokojowej do 1500°C
 • maksymalna masa próbki: 200mg
 • czułość wagi: 0.1ug 
 • czułość DTA: 0.001°C  
 • dokładność kalorymetryczna: +/-2%
 • masowy kontroler przepływowy gazów przedmuchujących z możliwością automatycznej zmiany gazów podczas eksperymentu

 

Analizator termomechniczny TMA Q400EM z możliwością modulacji temperatury lub siły firmy TA Instruments

Specyfikacja:
 • zakres temperatur: : od -150°C do 1000°C
 • czułość: 15nm
 • zakres sił: od 0.001N do 2N
 • zakres częstotliwości modulacji: siły: od 0.01Hz do 2Hz
 • szeroki zakres geometrii pomiarowych