Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej  
 
 

Tematyka badawcza
  • Krystalizacja amorficznych stopów metalicznych otrzymywanych na drodze gwałtownego chłodzenia cieczy
  • Przemiany fazowe w przewodnikach superjonowych
  • Przemiany w układach polimer-sól
  • Procesy relaksacji strukuralnej w materiałach amorficznych
  • Wyznaczanie diagramów fazowych układow metalicznych