Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej  
 
 

Kontakt
dr inż. Jerzy Antonowicz

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

ul. Koszykowa 75

00-662 Warszawa

tel.: (48) 22 234 58 39, (48) 22 234 82 14

email: antonowi@if.pw.edu.pl